danioł, teksty znajomych

174 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Naj­piękniej­sze opo­wieści są o pełni, naj­ważniej­sze o braku. 

myśl • 25 lutego 2018, 00:55

Miłość to de­cyz­ja, niepod­szy­ta lękiem. 

myśl dnia z 16 września 2016 roku • 15 września 2016, 10:57

Za­taczając koło, sta­jemy się pełniej­si o pustkę. 

myśl • 6 lipca 2016, 14:39

szu­kając praw­dy, znaj­dziesz je­dynie siebie 

aforyzm • 28 maja 2016, 13:24

a lajf gołs on

świat dob­rał ci się do skór
wysyn
zapomniał
że jej nie masz 

wiersz • 15 maja 2015, 22:45

Pomóż mi się od­na­leźć, a nie zgu­bię cię. 

myśl • 26 stycznia 2015, 00:10

o(d)kupowana jaźń

win­ności domniemanej
której nie można nic zarzucić

na­gości
co unieść ma tka­ninę snów
a nie pot­ra­fi siebie

kur­ty­nie opuszczenia
gdy ci co mieli nie dopuścić
na­puszczają psy

i in­nym ta­kim niemożliwym
do pomyślenia

spo­wiadam się
smyczkiem duszy
na­piętą struną ciała

tak jak­by miały mnie odkupić
a prze­cież sprze­dał mnie sam Bóg 

wiersz • 13 stycznia 2015, 00:21

o szczurach, które połknęły szkło

na zachód od praw­dy
na wschód od powinności
podwójne mil­cze­nie to jeszcze nie cisza

na północ od wiary
na połud­nie od ufności
głód co prze­nika tańcem derwisza
budząc de­mony przeszłości

dziew­czyn­ko z zapałkami
i pu­dełkiem na dziecko
które­go nie ocalisz

ty wiesz, że ból nie znika
a tyl­ko sta­je się ciałem

i po raz pier­wszy umiera
w objęciach 

wiersz • 14 października 2013, 03:26

Trze­ba być na ty­le pew­nym, by stać i wys­tar­czająco wątpiącym, by iść. 

myśl • 2 sierpnia 2013, 02:32

Nie widzi­my praw­dy, bo zaw­sze jes­teśmy jej połówką. 

aforyzm • 16 maja 2013, 03:03
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Papillondenuit